Fox aneb PMR & CB

Experimentátor s PMR , začátečník na CB

Tvůj lokátor: Lokátor protistanice: Vzdálenost: km

Homepage

Tyto stránky jsou opuštěné, žádná další aktualizace nebude prováděna. Ještě bych chtěl dodat, že nepřebírám jakoukoli odpovědnost za škody, které sobě nebo jiným napácháte v případě, že se budete snažit napodobit jakoukoli věc nebo činnost popsanou na těchto stránkách.

Zároveň dávám obsah svých stránek k dispozici s vyhražením alespoň uvedení autora při přebírání a publikování.